Obchodní podmínky

Abyste se v našem e-shopu cítili dobře a dobře se Vám nakupovalo, řídí se tento e-shop těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Používáním tohoto internetového obchodu (www.hmyzikucharka.cz) spotřebitel vyjadřuje souhlas, že se dostatečně seznámil s obchodními podmínkami v plném znění a že s nimi souhlasí.

To nejdůležitější lze shrnout do několika slov:

  • Obchod bereme férově. Problémům se stavíme čelem a vstřícně.
  • Klientů si vážíme a nikdy z vás nebudeme dělat hlupáky. To samé očekáváme od z vaší strany.
  • Zboží má charakter expirující služby. Je možné jej vrátit do 14 dní bez udání důvodu.
  • Platit u nás můžete pouze převodem na bankovní účet.
  • Vše se snažíme maximálně zjednodušit.
  • Komunikace je v 99% pouze elektronická, speciální dotazy vybavujeme telefonicky.
  • Jsme tu pro vás a odpovíme Vám na každý Váš dotaz.

Podrobnější podmínky naleznete zde:

Tyto obchodní podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem v internetovém obchodě http://hmyzikucharka.cz. Veškeré smluvní vztahy našeho obchodu jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Předpokládají, že smluvní stranou je spotřebitel (řídí se vztahy obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vylučují, že je objednatelem právnická osoba či osoba s úmyslem dále se zbožím podnikat (v těchto případech se se smlouva uzavře na základě jiných podmínek, které lze u prodávajícího vyžádat).

Základní údaje

Provozovatel obchodu a dodavatel zboží:  YOU STORY UP! s.r.o. (dále dodavatel)
Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Ing, Jan Škraňka
Kontaktní a korespondenční adresa: Jana Trčky 966, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Tel.: +420 773 627 389
Kontaktní Email: info@brouknataliri.cz
Email pro vyřizování stížností (dle §1820 odstavce j.) : info@belamba.cz
Jsme plátci DPH!

Všeobecná ustanovení

Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována a není přístupná třetím stranám.
Informace o technických podrobnostech jsou patrné z procesu objednávky a kupující je může v průběhu objednávky upravovat, případně odmítnout nepokračováním v objednávce. Stav objednávky (smlouvy) lze sledovat.

Katalog zboží

Katalogem zboží pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.hmyzikucharka.cz k prodeji a to včetně uvedení cen a vybraných technických parametrů jednotlivého zboží. Veškerý popis zboží, jeho fotografie a charakteristika mají pouze informativní charakter a nejsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

Objednávky

Objednávky pořízené prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Objednávku potvrzujeme nejpozději do 36 hodin od odeslání. Zboží má charakter expirující služby. Z tohoto důvodu zboží expedujeme nejpozději do počtu pracovních dnů uvedených v katalogu, případně dobu expedice potvrdíme s objednatelem. V období svátků či technických přestávek informujeme na stránkách obchodu www.hmyzikucharka.cz klienty o časovém omezení expedice a aktuálních termínech dodání.
Zboží bude doručeno na adresu uvedenou v objednávce, proto je třeba řádného vyplnění veškerých povinných údajů, včetně telefonu v objednávce.

Kurzy mají minimální počet obsazenosti, který je 5, nebo konkrétní jiný, který bude stanoven při objednávce. Není-li uvedeno jinak, maximální počet účastníků je 15.

Uzavření kupní smlouvy
Příjem objednávek je možný prostřednictvím internetového obchodu: http://www.hmyzikucharka.cz nebo e-mailem: objednavky@belamba.cz

Jsme plátci DPH, ceny zboží uvedeny u výrobku jsou konečné. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany objednatele nebo v případě individuálně uzavřené kupní smlouvy s odlišnými podmínkami.

Proces objednávky je následovný:

1. Zboží lze objednat kliknutím na tlačítko Koupit , čímž dojde k vložení zvolené položky do nákupního košíku. Stejným způsobem vybíráte a ukládáte do košíku další položky. Košík si pamatuje všechny vložené položky po dobu prohlížení našeho obchodu. Doporučujeme se před nakupováním přihlásit, v případě restartování počítače zůstane již zboží v košíku.
2. Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku. Pro zapsání změn je třeba stisknout tlačítko Přepočítat. Pokud budete potřebovat některou z položek košíku vymazat, přepište počet kusů na nulu a stiskněte tlačítko Přepočítat .
3. Jakmile máte košík naplněn vším, co chcete objednat, přejdete tlačítkem Další na obrazovku, kde bude třeba vyplnit kontaktní údaje a potvrdit způsob platby. Po vyplnění všech požadovaných údajů můžete přejít na další stránku, kde máte možnost si svoji objednávku zkontrolovat. V případě, že je vše v pořádku, máte možnost si objednávku vytisknout a kliknutím na tlačítko Další bude závazná objednávka odeslána na naše obchodní oddělení. Tímto krokem kupující potvrzuje, že uvedené údaje jsou správné, dále skutečný úmysl zboží zakoupit, přijmout a zaplatit. Stav objednávky je přístupný z webového prostředí e-shopu.
4. Po přijetí Vaší objednávky Vám přijde potvrzující email na Vámi uvedenou adresu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je pouze návrhem na uzavření kupní smlouvy.
5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.
6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“). Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel obdržel jeho objednávku, nikoli však přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.
7. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje pouze a právě doručení další e-mailové zprávy, ve které bude sděleno, že objednávka byla přijata a je vyřizována, výjimkou je ustanovení o stornu objednávky ze strany dodavatele. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany objednatele.
8. Z technických důvodu nelze provádět doobjednávku, popř. změny v původní objednávce, pokud se kupující nedohodne s prodávajícím jinak.

Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

V případě evidovaného dluhu nejsou objednávky vyřizovány do doby uhrazení dluhu.

Platební podmínky a cena zboží

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady ceny zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.
Kupní cenu není možné uhradit v hotovosti (přímý nákup, dobírka). Pouze převodním příkazem na účet prodávajícího.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu.
U objednávky, jejíž celková hodnota přesáhne 10.000 Kč, má prodávající žádat po kupujícím zálohu. Ta bude odečtena při finálním vyúčtování z celkové ceny.

 

Podmínky pro uplatnění dárkového poukazu (voucheru)

Během celého roku připravujeme pro naše zákazníky speciální akce. Každá akce má svůj kód, který zadáte do komentáře u objednávky. Kód Vám bude přidělen, nebo jej dostanete emailem, či bude na propagačním letáčku. Akční slevy nelze sčítat, ale platí pravidlo, že cenu určuje nejvyšší akční sleva, a to v případě, není-li vázána na konkrétní zboží. Na propagačním materiálu bude vyznačena platnost slevy se upřesněním podmínek platnosti. V případě podezření na známky podvodného jednání, si dodavatel vyhrazuje právo na nedodání zboží bez předchozího upozornění a přezkoumání.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. Stornovat lze buď telefonicky na čísle +420 733 627 389 nebo na emailu info@brouknataliri.cz .

Smlouvu uzavřenou pomocí webového rozhraní e-shopu podperinou.cz má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží), za podmínky, že Odstoupení od kupní smlouvy je prodávajícímu odesláno v této uvedené lhůtě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně nebo elektronicky uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech:
– zboží se již nevyrábí nebo nedodává
– nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží (více, než 30% uvedené ceny),
– v případě zjevné chyby v ceně zboží v e-shopu (řádová chyba číselné hodnoty)

Tyto případy se vždy řeší vzájemnou dohodou, která určí další postup, včetně vrácení zaplacené zálohy nebo částky.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

V případě, že to není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno, poškozeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu část, kterou není možné vrátit.
Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající dle §1831 (2)započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.

Po 14 dnech od objednání zboží, službu nelze stornovat.

Upozornění:

Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.NOZ ).
Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se řídí prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Vydání informací o zpracování osobních údajů se řídí podle platné České legislativy. Momentem odeslání objednávky kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Svůj souhlas s uchováváním, zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv elektronicky nebo písemně, bezplatně a bez uvedení důvodu, odvolat.

Výměna zboží

Domluví-li se, zašle kupující nepoužívaný a nepoškozený výrobek zpět na adresu prodávajícího, který umožňuje výrobek vyměnit. Dodavatel smí výměnu zboží odmítnout.

Závěrečná ustanovení

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změněné podmínky vyhlásí včas a plném rozsahu na internetových stránkách www.podperinou.cz. Novým ustanovením se neruší práva a povinnosti vzniklé před danou změnou.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Kupující bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Ustanovení odlišná těchto od obchodních podmínek je možné individuálně smluvně sjednat s prodávajícím. Taková smluvní ustanovení mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. prosince 2015
Ing. Jan Škraňka
v.r.